Имаме удоволствието да ви съобщим, че „Цептер-България” ЕООД е наградена с престижното отличие Superbrands за 2012 – 2013 година.
„Цептер-България” ЕООД се включи в четвъртото официално издание на Superbrands за България и бе отличена с наградата сред редица много други известни български и чуждестранни марки от различни браншове, като БТВ, МТел, Домейн Бояр, Google, Apple и т.н.
Superbrands е глобална организация, която е независима институция, фокусирана върху брандинга. Тя отличава и промотира изключителните търговски марки, които се открояват и доминират над всички останали в рамките на националния пазар. Организацията провежда конкурса за отличията Superbrands и чрез своите издания осъществява едноименната промоционална програма в над 80 страни по целия свят.

Много важно е да отбележим, че участието в промоционалната програма Superbrands се осъществява само по покана на организацията.

Методиката на подбор и оценяване на брандовете е универсална за всички страни, реализиращи програмата Superbrands. Селективният процес се осъществява на два етапа: чрез конфиденциално гласуване на членовете на независимото експертно жури - Борда на Superbrands Bulgaria, и чрез национално гласуване на потребителите в интернет. Това дава възможност експертното мнение да се разгледа успоредно с мнението на потребителите.

Партньор на Superbrands в провеждането на националното гласуване на потребителите в интернет е водещият Институт за пазарни проучвания GFK Bulgaria.

Superbrands е свидетелство за изключителната репутация на марката сред настоящи и потенциални клиенти, партньори, инвеститори, средства за масова информация. Брандовете използват специалния символ в разнообразието от форми и послания на своите маркетингови комуникации, за да покажат на потребителите и на партньорите си постигнатото високо признание за отличен брандинг.

Superbrands е марка, която е изградила отлична репутация в своя сектор и предлага значителни материални и емоционални предимства пред конкурентите. Тези преимущества, съзнателно или несъзнателно, признават потребителите и искат да ги притежават.

За да бъдат носители на престижната награда, компаниите трябва да се отличават с:

  • Качество - Символизира ли марката качеството на предлаганите продукти или услуги?
  • Надеждност - Ползва ли се с доверие брандът, поддържа ли висок стандарт на продуктите или услугите?
  • Различие - Добре ли е позната марката в своя сектор? Успешно ли се разграничава от конкурентите си? Притежава ли индивидуалност и ценности, които я правят уникална на пазара?

Всяка година програмата Superbrands подготвя и издава книгите Superbrands, които са своеобразна енциклопедия на най-забележителните търговски марки, известни в десетки страни по света като Библията на брандинга. Те имат широка читателска аудитория, ползват се с авторитет и доверие сред деловите кръгове, ключовите публики и потребителите, защото дават отлична представа за лидерите на националния пазар и за неговото развитие. Компаниите успешно използват книгите, за да демонстрират историята и съвременните достижения на своите брандове, те са ценен корпоративен подарък за клиенти, партньори, журналисти и инвеститори.

Персонализираните корици на тези книги са изключително ефективен начин за максимализиране на престижния Superbrand статус на марката, както и за експониране на нейния имидж и престиж.

Глобалната организация Superbrands предоставя право на квалифицираните марки да участват в официалната публикация за България за 2012-2013 г., както и да използват специалния символ на Superbrands в своите маркетингови комуникации, за да покажат на потребителите и на партньорите си постигнатото високо признание за отличен брандинг.

За повече информация, моля посетете: www.superbrands.bg


„Superbrands е запазена марка”